ПРО НАС

"Виховуючи дітей ми виховуємо майбутню історію нашої країни, а значить і історію світу. "

 КУ "Гощанський інклюзивно-ресурсний центр" є бюджетною установою, що функціонує з метою забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічної допомоги та забезпечення системного кваліфікованого супроводження .
Діяльність
У своїй діяльності центр керується Конституцією України, Конвенцією про права осіб з інвалідністю, Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Про дошкільну освіту", Положенням про інклюзивно-ресурсний центр, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 р. №545, іншими законодавчими актами, рішеннями Гощанської районної ради та Статутом.

 

Завдання центру

 • проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини з метою визначення особливих освітніх потреб , в тому числі коефіцієнта її інтелекту, розроблення рекомендацій щодо програми навчання, особливостей організації психолого-педагогічної допомоги відповідно до потенційних можливостей психофізичного розвитку дитини;
 • надання психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами, які навчаються у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах або не відвідують навчальні заклади, та не отримують відповідної допомоги;
 • ведення реєстру дітей, які пройшли комплексну  психолого-педагогічну оцінку  розвитку дитини і перебувають на обліку в центрі, за згодою батьків (одного з батьків) або законних представників на обробку персональних даних неповнолітньої дитини;
 • ведення реєстру навчальних закладів та реєстру фахівців, які надають психолого-педагогічну допомогу дітям з особливими освітніми потребами;
 • надання консультацій та взаємодія з педагогічними працівниками дошкільних закладів освіти та закладів загальної середньої освіти з питань організації інклюзивного навчання;
 • надання методичної допомоги педагогічним працівникам дошкільних закладів освіти та закладів загальної середньої освіти, батькам (одному з батьків) або законним представникам дітей з особливими освітніми потребами щодо особливостей організації надання психолого-педагогічної допомоги таким дітям;
 • взаємодія з педагогічними працівниками дошкільних закладів освіти та закладів загальної середньої освіти щодо виконання рекомендацій, зазначених у висновку центру, проведення оцінки розвитку дитини з особливими освітніми потребами;
 • надання консультацій батькам (одному з батьків) або законним представникам дітей з особливими освітніми потребами стосовно мережі дошкільних закладів освіти та закладів загальної середньої освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, наявних освітніх, медичних, соціальних ресурсів для надання допомоги таким дітям;
 • надання консультативно-психологічної допомоги батькам (одному з батьків) або законним представникам дітей з особливими освітніми потребами у формуванні позитивної мотивації щодо розвитку таких дітей;
 • провадження інформаційно-просвітницької діяльності шляхом проведення конференцій, семінарів, засідань за круглим столом, тренінгів, майстер-класів з питань організації надання психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами;
 • взаємодія з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, закладами освіти, закладами охорони здоров'я, закладами соціального захисту, службою у справах дітей, громадськими об'єднаннями щодо виявлення та надання своєчасної психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами починаючи з раннього віку в разі потреби із залученням відповідних спеціалістів.